C C C C A+ A A- X

Съобщение

Уведомление до всички страни, адвокати и участници по дела в  Районен съд - Елена. 

Продължава ремонтът на близо 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен

 

===================================================================================================

Уведомяваме всички упълномощени адвокати и страни по дела, че на основание чл. 102з, ал. 3 от ГПК за възпроизвеждане на преписи от съдебни книжа, изпратени в електронна форма се заплаща предварително ДТ на брой страници – за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв., съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Платежният документ за извършеното плащане да се представя ведно с изпратените в електронна форма книжа. При неизпълнение на горепосоченото, искови молби, молби, отговори и др. ще бъдат оставяни без движение.

 

 

 

 

 

 

Заповед № 114 от 09 юни 2021 г. на и. ф. Административен ръководител - председател на РС - Елена

 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия


Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. е публикуван на посочения линк.


 

Уведомяваме всички упълномощени адвокати и страни по дела при депозиране на молби по електронната поща на РС - Елена същите да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). В противен случай молбите няма да бъдат разглеждани.


Заповед № 59 от 14 май 2020 г. на и. ф. Административен ръководител - председател на РС - Елена


Заповед № 41 от 08 април 2020 г. на и.ф. Административен ръководител - председател на РС - Елена във връзка с удължаване срока на извънредното положение до 13 май 2020 г.


Извлечение от Протокол № 9 от извънредно заседание на СК на ВСС, проведено на 15.03.2020 г. по повод обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март до 13 април 2020 г.


Заповед № 33 от 16 март 2020 г. на и.ф. Административен ръководител на РС- Елена във връзка с въведеното извънредно положение в периода 13 март - 13 април 2020 г.


РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА непрекъснато се стреми за усъвършенствуване на административната си дейност в посока ефективност, прозрачност и достъпност, в съответствие с българските традиции на съдебната система и изискванията на Европейския съюз.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация